(1)
Thiều, L. D.; Võ , T. Đức; Nguyễn , Q. T. D.; Lê , D. M. H.; Huỳnh , P. H. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN. vjrnm 2024, 13-17.