(1)
Phạm, . N. H.; Đỗ , H. T. A.; Huỳnh, . Q. H.; Nguyễn , V. P.; Phạm , V. M. P.; Hồ, H. P.; Vũ , K. K.; Võ , T. M. N. BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ CỘT SỐNG THẮT LƯNG TƯ THẾ ĐỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG . vjrnm 2024, 4-12.