(1)
Võ , T. Đức; Nguyễn, . Q. T. D.; Lê , D. M. H.; Huỳnh , P. H.; Thiều, . L. D. GIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VỚI CHẤT TƯƠNG PHẢN ĐẶC HIỆU GAN MẬT TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN . vjrnm 2024, 13-17.