(1)
Đỗ , T. N.; Nguyễn , Đình K.; Nguyễn , T. T. T.; Phạm , T. T.; Trần , N. H. Đức; Nguyễn , . T. H.; Nguyễn , T. T. H.; Bùi , P. Q.; Lê , T. T.; Trần , T. T.; Nguyễn , T. N.; Đỗ , T. K. H.; Trịnh , T. H. MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ĐIỂM BÁM GÂN Ở BỆNH NHÂN VIÊM CỘT SỐNG DÍNH KHỚP . vjrnm 2024, 18-23.