(1)
Lê , N. M.; Nguyễn , T. X.; Quản , T. B. T.; Nguyễn , X. H.; Trần , H. B.; Vũ , H. K. HIỆU QUẢ CỦA SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U TUYẾN VÚ . vjrnm 2024, 24-31.