(1)
Nguyễn , V. T.; Chu , V. T.; Phạm , V. T. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI . vjrnm 2024, 40-45.