(1)
Lê , M. T.; Lê , N. T.; Lê , X. N. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131 . vjrnm 2024, 46-51.