(1)
Trần , Q. L.; Dương , Đức H.; Nguyễn , T. T. P.; Lê , T. D. GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT . vjrnm 2024, 52-59.