(1)
Nguyễn , T. L.; Nguyễn , T. B.; Lê , V. D.; Lê , T. L. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TOLOSA- HUNT: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI . vjrnm 2024, 84-89.