(1)
TS.BS. Cung Văn Công. Sarcoma Cơ vân Di căn phổi - Tổng Quan tài liệu Và báo cáo Ca bệnh. vjrnm 2022, 57-64.