(1)
Nguyễn , T. H.; Nguyễn , T. H.; Phạm , M. T. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG. vjrnm 2022, 4-10.