(1)
Mai , T. T.; Nguyễn , Đại H. L.; Trần , T. M. T.; Phan , C. C. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẮT THUỐC THÌ MUỘN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI. vjrnm 2022, 11-22.