(1)
Hà , T. B. T.; Lê , V. P.; Trần , M. H. VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÙNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY Ở BỆNH NHÂN U NÃO. vjrnm 2022, 23-28.