(1)
Lê , V. T.; Nguyễn , T. H.; Nguyễn , T. P.; Nguyễn , C. T.; Phạm , M. T. GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC VI VÔI HÓA NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN X QUANG TUYẾN VÚ. vjrnm 2022, 54-60.