(1)
Trần T. Q.; Trịnh , H. C.; Lê , V. K.; Vũ , Đăng L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY ĐỂ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP PARTO. vjrnm 2022, 61-67.