(1)
Dương , H. L.; Nguyễn , T. H.; Nguyễn , C. T.; Phạm , M. T. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP TIÊM CỒN TUYỆT ĐỐI DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG ĐIỀU TRỊ NANG TUYẾN VÚ LÀNH TÍNH. vjrnm 2022, 76-80.