(1)
Trần . Đức H.; Phạm . M. T.; Vũ . Đăng L.; Trịnh . H. C. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NÚT MẠCH NGOÀI GAN CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN TẠI TRUNG TÂM ĐIỆN QUANG BỆNH VIỆN BẠCH MAI. vjrnm 2022, 87-96.