(1)
Nguyễn , P. B. Q.; Nguyễn , Q. T.; Nguyễn , Đắc H. Ân. CẬP NHẬN VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT. vjrnm 2022, 71-82.