(1)
Nguyễn Quang, T.; Trần, T. B. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân Ung Thư vòm mũi họng. vjrnm 2023, 4-13.