(1)
Nguyễn, T. P.; Mai, . H. S.; Nguyễn , T. N.; Lê , D. H. .; Nguyễn , T. T. N.; Lê, . N. H. Nghiên cứu mối Liên Quan giữa nồng độ Thyroglobulin, thời Gian nhân đôi Thyroglobulin với tổn thương tái phát, Di căn Trên hình ảnh 18F-FDG PET/CT ở bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa kháng 131I. vjrnm 2023, 61-69.