(1)
Hoàn, Đăng T.; Phạm , . H. Đức; Đinh, T. T. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC . vjrnm 2023, 23-28.