(1)
Nguyễn, V. N.; Nguyễn, T. C. T.; Trần, V. S. TÍNH TOÁN CHE CHẮN CHO PHÒNG XẠ TRỊ GAMMA DÙNG PHẦN MỀM MONTE CARLO CODE EGSnrc. vjrnm 2023, 52-60.