(1)
Thị Lan Phương, P.; Gia Du, H.; Minh Thông, P. . Vai Trò của X-Quang thường Quy Trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng . vjrnm 2023, 29-36.