(1)
Duong, M. tuyên; Nguyễn, . H. H.; Bùi , T. L. Đánh Giá đặc điểm hình ảnh Siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân Ung Thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị. . vjrnm 2023, 37-45.