(1)
Lâm , T. N.; Dương , T. P. T.; Phạm , T. H. KHẢO SÁT VỊ TRÍ LỖ THÔNG XOANG BƯỚM Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TRÊN CẮT LỚP VI TÍNH . vjrnm 2023, 54-61.