(1)
Nguyễn , . V. H.; La, V. T. SARCOMA MẠCH MÁU NGUYÊN PHÁT TẠI GAN: THÔNG BÁO CA LÂM SÀNG . vjrnm 2023, 70-77.