(1)
Nguyễn, V. T.; Chu, V. T.; Phạm, V. T. NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH 18F-FDG PET/CT CỦA U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI. vjrnm 2024, 40-45.