(1)
Lê , T. B. CAN THIỆP NỘI MẠCH HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU CHI DƯỚI. vjrnm 2023, 10-18.