(1)
Trần, T. T. T.; Trần, Đăng K.; Nguyễn , N. T.; Vũ , . Đăng L. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TOÀN THÂN TRONG UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT GIAI ĐOẠN IV . vjrnm 2023, 39-46.