(1)
Trần , V. T. G.; Nguyễn , C. H.; Trần, T. P.; Trương , H. Q. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG XẠ HÌNH THẬN ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ . vjrnm 2023, 76-85.