(1)
Nguyễn , T. L.; Nguyễn, T. B.; Lê , . V. D.; Lê , . T. L. Chẩn đoán hình ảnh hội chứng Tolosa- Hunt: Nhân Hai trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. vjrnm 2023, 84-89.