1.
Trần QL, Dương Đức H, Nguyễn TTP, Lê TD. GIÁ TRỊ CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC RUỘT. vjrnm. 2024;(54):52-59. doi:10.55046/vjrnm.54.1020.2024