1.
Lê NM, Nguyễn TX, Nguyễn XH, Quản TBT, Trần HB, Vũ HK. Hiệu quả của sinh thiết có hỗ trợ hút chân không dưới hướng dẫn siêu âm trong chẩn đoán một số u tuyến vú. vjrnm. 2024;(54):24-31. doi:10.55046/vjrnm.54.1084.2024