1.
Phạm NH, Đỗ HTA, Huỳnh QH, Nguyễn VP, Phạm VMP, Hồ HP, Vũ KK, Võ TMN. BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT VAI TRÒ CỘNG HƯỞNG TỪ CỘT SỐNG THẮT LƯNG TƯ THẾ ĐỨNG Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG . vjrnm. 2024;(54):4-12. doi:10.55046/vjrnm.54.1129.2024