1.
Lê NM, Nguyễn TX, Quản TBT, Nguyễn XH, Trần HB, Vũ HK. HIỆU QUẢ CỦA SINH THIẾT CÓ HỖ TRỢ HÚT CHÂN KHÔNG DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN MỘT SỐ U TUYẾN VÚ . vjrnm. 2024;(54):24-31. doi:10.55046/vjrnm.54.1133.2024