1.
Lê MT, Lê NT, Lê XN. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘ PHÓNG XẠ CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP SAU UỐNG LIỀU ĐIỀU TRỊ BẰNG I-131 . vjrnm. 2024;(54):46-51. doi:10.55046/vjrnm.54.1136.2024