1.
Nguyễn TL, Nguyễn TB, Lê VD, Lê TL. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH HỘI CHỨNG TOLOSA- HUNT: NHÂN HAI TRƯỜNG HỢP HIẾM GẶP TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI . vjrnm. 2024;(54):84-89. doi:10.55046/vjrnm.54.1141.2024