1.
Đinh GK. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊM NGOÀI MÀNG CỨNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG QUA LỖ LIÊN HỢP DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH. vjrnm. 2022;(47):4-10. doi:10.55046/vjrnm.47.125.2022