1.
TS.BS. Cung Văn Công. Sarcoma cơ vân di căn phổi - Tổng quan tài liệu và báo cáo ca bệnh. vjrnm. 2022;(47):57-64. doi:10.55046/vjrnm.47.138.2022