1.
Nguyễn TH, Nguyễn TH, Phạm MT. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ VÚ CỦA SIÊU ÂM ĐÀN HỒI NÉN VÀ SÓNG BIẾN DẠNG. vjrnm. 2022;(39):4-10. doi:10.55046/vjrnm.39.175.2020