1.
Mai TT, Nguyễn Đại HL, Trần TMT, Phan CC. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH BẮT THUỐC THÌ MUỘN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ CỦA BỆNH CƠ TIM PHÌ ĐẠI. vjrnm. 2022;(39):11-22. doi:10.55046/vjrnm.39.177.2020