1.
Hà TBT, Lê VP, Trần MH. VAI TRÒ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ CHỨC NĂNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÙNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY Ở BỆNH NHÂN U NÃO. vjrnm. 2022;(39):23-28. doi:10.55046/vjrnm.39.184.2020