1.
Lê VT, Nguyễn TH, Nguyễn TP, Nguyễn CT, Phạm MT. GIÁ TRỊ CHẨN ĐOÁN CỦA CÁC VI VÔI HÓA NGHI NGỜ ÁC TÍNH TRÊN X QUANG TUYẾN VÚ. vjrnm. 2022;(39):54-60. doi:10.55046/vjrnm.39.204.2020