1.
Trần TQ, Trịnh HC, Lê VK, Vũ Đăng L. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM BÚI GIÃN TĨNH MẠCH DẠ DÀY Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN TRÊN HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY ĐỂ CHỈ ĐỊNH CAN THIỆP PARTO. vjrnm. 2022;(39):61-67. doi:10.55046/vjrnm.39.207.2020