1.
Nguyễn Quang T, Trần TB. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh 18FDG-PET/CT hạch cổ ở bệnh nhân ung thư vòm mũi họng. vjrnm. 2023;(50):4-13. doi:10.55046/vjrnm.50.613.2023