1.
Nguyễn TL, Võ VK, Trần TP, Huỳnh Nguyễn TN. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG XƯƠNG TRÊN KẾT QUẢ XẠ HÌNH Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IIB – IVB TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020 – 2021. vjrnm. 2023;(50):46-51. doi:10.55046/vjrnm.50.615.2023