1.
Hoàn Đăng T, Phạm H Đức, Đinh TT. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA CỦA U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC . vjrnm. 2023;(50):23-28. doi:10.55046/vjrnm.50.718.2023