1.
Thị Lan Phương P, Gia Du H, Minh Thông P. Vai trò của X-quang thường quy trong phẫu thuật điều trị trượt thân đốt sống thắt lưng - cùng . vjrnm. 2023;(50):29-36. doi:10.55046/vjrnm.50.740.2023