1.
Duong M tuyên, Nguyễn HH, Bùi TL. Đánh giá đặc điểm hình ảnh siêu âm của hạch vùng cổ ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã điều trị. . vjrnm. 2023;(50):37-45. doi:10.55046/vjrnm.50.746.2023