1.
Duong M tuyên, Nguyễn HH, Hoàng QL. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KỸ THUẬT CHỌC HÚT TẾ BÀO BẰNG KIM NHỎ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN HẠCH DI CĂN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ BIỆT HÓA. vjrnm. 2023;(50):70-78. doi:10.55046/vjrnm.50.747.2023